Опит

salve

Salve - Опит, клиенти

Salve и членовете на екипа имат опит в разработването на различни програми за обучения и комуникации.
Клиенти - Обучения и тренинги


Над 3000 директори, учители и ученици в училища и детски градини:


В Пловдив

Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери", СОУ „Св. Паисий Хилендарски", СОУ „Св. Климент Охридски", СОУ „Христо Г. Данов", СОУ „Любен Каравелов", СОУ „Братя Миладинови", СОУ „Константин Величков", СОУ „Св. Кирил Философ", СОУ „Св. Св. Кирил и Методий", СОУ „Найден Геров", СОУ „Черноризец Храбър", ПГ по електротехника и електроника, ОУ „Виктория и Киркор Тютюнджиян", ОУ „Георги Бенковски", ОУ „Д-р Петър Берон", ОУ „Яне Сандански", ОУ „Тодор Каблешков", ОУ „Пенчо Славейков", ОУ „Димитър Талев", сборна група от учители от детски градини в район „Източен"

В региона: 

Стамболийски – ОУ „Христо Ботев"; Карлово – ОУ „Райно Попович", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", СОУ „Васил Левски", ПГ по жп транспорт; Първомай – СОУ „Асен Златаров"

Асеновград – СОУ „Кирил и Методий", ОУ „Петко Каравелов", ЦДГ „Никола Вапцаров", ЦДГ „Слънце"

Хисаря – ОУ „Св. Климент Охридски", Кричим – ОДЗ „Незабравка", ОДЗ „Ралица"; Куклен - Професионална гимназия по селско стопанство

Перущица -  Професионална гимназия по  лозарство и винарство.

Община Пазарджик – всички учители по учебен предмет „Религия", проект „Интерактивни методи в педагогическата практика"

Община Марица – всички учители от училищата и детските градини, проекти „Интерактивни методи в педагогическата практика" и „Създаване на позитивна среда за учене в училище" 

Община Раковски - всички учители от училищата и детските градини, по проекти „Интерактивни методи в педагогическата практика" и „Създаване на позитивна среда за учене в училище" 

Община Брезово - всички учители от училищата и детските градини по проект „Интерактивни методи в педагогическата практика" 


Управители на фирми - членове на Търговско Промишлена Камара – Пловдив кметове, общински съветници.

Студенти от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Курсове със свободно участие.